Justering av priser

Vi kommer att justera våra priser den 19 oktober, prisjusteringen kommer att variera för olika produkter.

Detta med anledning av den stora inflationen, ökade kostnader för material, transporter och energi. Vi upplever en inflation på mer än 8% och högre energikostnader därför måste vi anpassa priserna efter nuvarande situationen och höja våra priser.

Tack för er förståelse!

Tillbaka till blogg